Malmö

Parkourklubb

Träna Nu!

Kom och träna i Malmös största parkouranläggning.

Träningsschema Vårtermin 2024

Nu har vi släppt nya träningsschema för vårterminen 2024.

Dags att välja nya styrelsemedlemmar

Hej alla medlemmar i Malmö parkourklubb!

Här kommer ett meddelande från valberedningen.

Vi söker följande personer till styrelsen inför 2024

  • 1 ordförande

  • 2  ordinarie ledamöter

  • 2 ersättare

Nya personer väljs in på årsmötet som äger rum 17 mars.   Ordföranden väljs på 1 år.

Ordföranden kallar till möten och leder arbetet framåt tillsammans med styrelsen. Vi söker dig som har engagemang för parkourklubben. Du får gärna ha erfarenhet av föreningsarbete eller liknande arbete.

Ordinarie ledamöter 

Deltar på styrelsemöten, ger förslag och hjälper till med allmänt fix för klubben. Styrelsen fördelar inom sig roller som vice ordförande, kassör och sekreterare.

Vi söker två ersättare

Ersättare säger stadgarna inget om, men kan vara bra att ha. Dessa deltar i möten om ordinarie ledamot anmält förhinder och kallas då till mötet av ordföranden.

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och det går oftast bra att delta digitalt vid behov.

Malmö parkourklubb har rest sig starkt ur resterna av Quality runners och är nu skuldfria samt fått fungerande verksamhet på plats. Medlemstillväxten är god och engagemanget stort! Klubben anordnar träningar, jam, lovaktiviteter, open gym och liknande.

En levande förening behöver engagemang för fortlevnad – ditt engagemang behövs för att Malmö parkourklubb ska kunna fortsätta växa och drivas vidare på detta positiva sätt!

Hör av dig till valberedningens sammankallande Helena Stjernberg Tagesson på h.stjernberg@gmail.com eller ring/smsa på 0706-435032 eller skriv till Kofi Chief på kofi.chief@outlook.com för att nominera någon eller dig själv till någon av rollerna.

Senast 6/2 önskar vi era nomineringar!

Hälsar Valberedningen genom Helena

Köp en MPK-tröja

T-Shirt

Nu kan vi äntligen erbjuda alla att köpa sin egen Malmö Parkour-tröja. Den kostar 200 kronor med logga på bröstet och om man lägger till 50 kronor så får man sitt namn på också.

Beställ Tröja

Hitta oss

Kopparbergsgatan 6C, Malmö

Malmö Parkourklubb